DomůVŠEOBECNÁ PRAVIDLA 2022

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA 2022

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA


1) Bude se hrát každý s každým 2 x ( 1 x doma, 1 x venku ) - ZÁLEŽÍ JAK JE UVEDENO V SOUTĚŽI

2) Vítěz ( nebo po domluvě poražený ) je povinen zapsat výsledek zápasu na web a protihráč neprodleně potvrdit
2.1) Potvrdit / zapsat nejdéle do 24 hodin od odehrání zápasu
2.2) Při opakovaném NEPOTVRZENÍ / ZAPSÁNÍ VÝSLEDKU bude hráč upozorněn ( stane-li se tak 3 x hráč opouští skupinu a dostává BAN )

3) Neaktivita v soutěži a následné ukončení ( odstoupení ) soutěže ze strany hráče = STOP v další soutěži a zapsání do profilu hráče
3.1) Při opakované neaktivitě ( případně nedodržení hracího termínu ) a neomluvení se Adminovi ( DodoMichal, Kempes ) následuje BAN
3.1.1) Při kontumaci zápasů bude hráč oceněn v každém zápase -30 ELO bodů do Historické tabulky

4) Domácí hráč má právo si nastavit den / noc, jasno / děšť atd … podle své libosti

5) Zápasy se hrají na 10 min ( pokud v soutěži není uvedeno jinak )

6) Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj nebo porušovat jeho pravidla. V takovém případě může být hráč pořadatelem vyloučen z turnaje nebo nahrazen jiným hráčem

7) Ve sporných situacích nebo situacích, které tato pravidla neupravují, nebo je upravují nejednoznačně, rozhoduje vždy administrátor turnaje podle nejlepšího vědomí a svědomí

8) Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv akci bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla

9) Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na stránce. Změna pravidel akce nezakládá nárok účastníka na náhradu jeho nákladů vynaložených účastí na akci

10)
Pokud je hráč během soutěže diskvalifikován, kontumován nebo provede tzv. ragequit (náhle úmyslně opustí hru), budou mu kontumovány všechny *předchozí i následující zápasy poměrem 0:3
10.1 * Kontumace předchozích ( již odehraných zápasů ) záleží na aktuální situaci a rozhodnutí admina webu

11) Na každou soutěž bude vytvořena speciální skupina na PS messeges kde si budete moc domluvit zápas
11.1) !!! PS messages slouží výhradně k sehnání soupeře, soukromou konverzaci ( odveta, díky, atd ... ) si řešte v SZ a né v hromadném cheatu !!!

12) Při shodě bodů v tabulce, se rozhoduje:
12.1) + / - skóre


13) Základní nastavení střídání v zápase je default 3 (+1 in Extra Time) !!!
13.1) Pokud se hráči domluví před zápasem na jiném počtu střídání, tak je to jejich věc
13.2) Pokud domácí hráč bez předchozí domluvy s protihráčem nastaví jiné střídání než default 3 (+1 in Extra Time) a protihráč o tom nebude vědět, tak se bude jednat o podvod !
13.2.2) Tento podvod je oceněn kontumací zápasů a vyloučení z dané soutěže !

14) „General settings“
14.1)„Match Level“ – Super Star
14.2)„Match Time“ – 10 min.
14.3)„Time Limit“ - Normal
14.4)„Extra Time“ – On ( v případě zápasů play off, nebo finále )
14.5)„PK“ – On ( v případě zápasů play off, nebo finále )
14.6)„No. Of Substitutions“ – 3 (+1 in Extra Time)

15) „Stadium“
15.1) „Time“ – záleží na domácím hráči
15.2) „Season/Weather“ - záleží na domácím hráči
15.3) „Length of grass“ - záleží na domácím hráči
15.4) „Pitch conditions“ – dry

16) OSTATNÍ
16.1) Je přisně zakázáno publikovat veškerý obsah webu, streamy ze zápasů a citlivé informace na jiný web, případně jinou herní skupinu ! Toto porušení se trestá BANEM !

PLATNÉ OD: 27.12.2021
Vedení týmu proevo.cz

Komentáře

Pro přidání komentáře se přihlašte...